Radiocentre приветства потвърждението от Отдел „Digital, Culture, Media & Sport“, че планира да направи промени, за да отпусне търговското радиорегулиране. Отговорът на Отдела забавя въпроса как точно да се осигури това в DAB станции в бъдеще.