Конферентна програма 2017 е по тема “бъдещето на радиото“ но и за споделяне на моменти от най-големите радия като например: Истории за успеха, цифрови аванси, журналистика, нови модели на научните изследвания и бизнеса, от цял свят.