Важна страница в историята на радиото се обръща в Люксембург: гигантските предаватели на Beidweiler в Люксембург бяха окончателно изключени на 1 януари. Това беше последната от големите радиостанции във Франция, която все още излъчваше на дълги вълни. От началото на 2023 г. това приключи. RTL вече не излъчва своя сигнал на дълги вълни от предавателния си център в Beidweiler, Люксембург. Мярката, която беше взета предимно за спестяване на пари, трябва да позволи на групата да намали потреблението на електроенергия с около 6000 мегаватчаса (MWh) годишно, което се равнява на 3000 души във Франция. Станцията стартира комуникационна кампания, за да помогне на своите слушатели да преминат към други методи на слушане, по-специално FM, DAB+ цифрово наземно радио, телевизионни кутии и мобилно приложение.

Прочетете още на: