От 1 януари радиото RTL (M6 Group) вече няма да излъчва своя дълговълнов сигнал от предавателния си център в Байдвайлер, Люксембург. Мярката трябва да позволи на групата да намали с около 6000 мегаватчаса (MWh) потреблението си на електроенергия годишно. Слушателите ще бъдат пренасочвани към други средства за слушане, включително DAB+, FM и телевизионни декодери или чрез тяхното мобилно приложение.

Прочетете още на: