WorldDAB са завършили цялостен преглед и редакция на стандарта DAB, идентифицирането на остарели функции, изясняването на описанието на функции за подпомагане на оперативната съвместимост и актуализирането на специфични функции. Тази работа гарантира, че стандартът на системата не е годен за бъдещето.

 

прочети още…