Тазгодишният семинар за оперативна съвместимост, техническа тестова сесия, организирана от Техническия комитет на WorldDAB (TC), ще бъде хибридно събитие, което ще се проведе на 26 октомври от 11: 00-16: 00 CEST в офисите на IZT в Ерланген, Германия. Целта на семинара е да предостави дискусионна платформа за всички технически аспекти на работата на системата DAB. Експериментите от страната на предаването и прототипите на приемника могат да бъдат съпоставени и проблемите с оперативната съвместимост могат да бъдат идентифицирани и адресирани. Направените заключения ще бъдат прегледани от TC и може да доведат до актуализации на спецификациите.

Прочетете още на: