Натискът върху правителството на Обединеното кралство се увеличава в опит да защити цифровите наземни телевизионни и радио услуги поне до 2040 г. Коалиция от групи, призоваващи тези жизненоважни услуги да бъдат защитени, се разшири значително през последните седмици, като редица британски организации представляват различни различни групи, които се присъединяват към кръстоносния поход. Кампанията Broadcast 2040+, която призовава правителството да гарантира достъп до Freeview и радио услуги след 2040 г., вече има 30 членове. Организации от целия сектор на излъчването се регистрираха, включително местната телевизионна мрежа (LTVN), която представлява 34 местни телевизионни услуги, WorldDAB, глобалният индустриален форум за цифрово радио, и Together TV – фокусираният върху общността безплатен канал.

Прочетете повече на: