Срещата на WorldDAB в IBC разгледа напредъка на пазара и процеса на DSO в Норвегия. По време на сесията Патрик Ханън, президент на WorldDAB, изтъкна горепосочените цифри в речта си за встъпване в длъжност, като потвърди искането си пред властите на Европейския съюз да спрат продажбата на аналогови радиоприемници в Европа.