WorldDAB отправи покана към политиците на Европейския съюз на европейския пазар в понеделник, за да гарантира, че новото радиооборудване винаги ще има достъп както до аналогови, така и до цифрови радиочестоти. Кампанията се проведе съвместно с Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) и Европейския асоциация за цифрово радиоразпръскване (EDRA).

 

Прочети още…