WorldDAB ще бъде домакинства сесия този петък, 26 януари от 11:30 до 13:30 часа. Ще се говори за научените уроци от процеса на DSO в Норвегия с Ole Jørgen Torvmark (Digital Radio Norway), по-добра комуникация с слушателя с Carsten Zorger (Digitalradio Büro Германия), последното развитие на законодателството на DAB+ приемниците със Sergio Natucci (DAB Italia), френската перспектива с телевизионния оператор Антоан Бадуел (Radio FG), цифровото радио в колата с Joe d’Angelo (Broadcast Radio, Xperi) потребителския опит в превозните средства с Лорънс Харисън (Digital Radio UK).