WP Radio (собственост на Wirtualna Polska) започна да излъчва в DAB+ технология в седем града. Той започна едновременно излъчване в DAB+ на всички места, обхванати от лицензите на Националния съвет за радиоразпръскване: във Варшава, Тарнов, Познан, Торун, Жешов, Катовице и Ченстохова. Лицензите бяха предоставени на радиостанцията през 2020 г. и миналата година бяха извършени тестови излъчвания в сътрудничество с излъчващи мрежи на няколко места. „Пътят, поет от много станции в Западна Европа, също вдъхновява нашето WP Radio. Ние не възнамеряваме да се конкурираме с FM станциите, но като Wirtualna Polska ние винаги вярваме в смисъла на търсенето на нови пътища“, казва Александра  Карпинска-Гугала, ръководител на платформата Open FM.

Прочетете още на: